Τηλεφωνικός Κατάλογος

Μπορείτε να καλέσετε οποιαδήποτε Υπηρεσία/Τμήμα του Νσσοκομείου καλώντας το +30 26513 66 και τον αντίστοιχο κωδικό που αναφέρεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Πλήρης Τηλεφωνικός Κατάλογος: