Τηλεφωνικός Κατάλογος

Μπορείτε να καλέσετε οποιαδήποτε Υπηρεσία/Τμήμα του Νσσοκομείου καλώντας το +30 26513 66 και τον αντίστοιχο κωδικό που αναφέρεται στον πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο ο οποίος είναι διαθέσιμος εδώ