Ο Ψυχιατρικός Τομέας του Γ.Ν.Ι «Γ. Χατζηκώστα» απαρτίζεται από:

 • 1. Το Ψυχιατρικό Τμήμα
  2. Το Κέντρο Προεπαγγελματικής Κατάρτισης
  3. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
  4. Ξενώνας Ψυχαργώς Α΄
  5. Ξενώνας Ψυχαργώς Β΄

  Το ιατρικό προσωπικό εμπλέκεται σε ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των δομών.
  Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία γίνονται σε καθημερινή βάση στο Νοσοκομείο μας.
  Διασυνδετική Ψυχιατρική καθημερινά εξυπηρετούνται οι ασθενείς με Ψυχιατρικό πρόβλημα των άλλων κλινικών του Νοσοκομείου.
  Επίσης εξυπηρετούμε τα Κέντρα Υγείας με επισκέπτη γιατρό.
Ψυχιατρικό Τμήμα

- Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
- Διασυνδετική Ψυχιατρική
- Έκτακτα ιατρεία εφημερίας

Ξενώνας Ψυχαργώς Α΄

Οι ξενώνες είναι υψηλού βαθμού υποστήριξης (δηλ. 24ωρη κάλυψη από προσωπικό).


Οι ασθενείς παρακολουθούνται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία από τους γιατρούς του Γ.Ν. «Γ. Χατζηκώστα».
Σκοπός των ξενώνων είναι: Η σταδιακή αποασυλοποίηση των χρόνιων αυτών ασθενών, η σταδιακή μείωση του μέσου χρόνου νοσηλείας στα ψυχιατρικά τμήματα κατά 25%, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών, η σταδιακή αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες και η ενσωμάτωση σε αυτές των ατόμων με ψυχική διαταραχή για την καταπολέμηση του στίγματος, η καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.
Στον Α΄ ξενώνα Ψυχαργώς οι ασθενείς καταρτίζονται και απασχολούνται στο κηροπλαστείο και στον Β΄ ξενώνα στην αργυροχρυσοχοϊα.
Επίσης στην ευθύνη των ξενώνων υπάρχουν δύο προστατευμένα διαμερίσματα που νοικιάζει το Νοσοκομείο μέσα στην πόλη, και έχουν την δυνατότητα φιλοξενίας τεσσάρων ατόμων το κάθε ένα.
Δ/νση: Παπανδρέου 2, Τ.Κ. 45444, Ιωάννινα
Τηλ.: 2651035261 Fax: 2651035297
Κέντρο Προεπαγγελματικής Κατάρτισης

Ιδρύθηκε το 1989 με τον Κανονισμό 815/84 της Ε.Ο.Κ. και καλύπτεται από προσωπικό όλο το 24ωρο.


Στο χώρο του Κέντρου λειτουργεί Ξενώνας δυναμικότητας 24 κρεβατιών για την φιλοξενία των εκπαιδευομένων ασθενών αλλά και για την κάλυψη διαφόρων στεγαστικών αναγκών των ασθενών της περιοχής.
Παρέχονται υπηρεσίες κλινικές – θεραπευτικές επαγγελματικής κατάρτισης, στέγης, κοινωνικοθεραπευτικές, συνεχιζόμενης φροντίδας, υποστήριξης οικογενειών, φροντίδας στο σπίτι, προώθησης στην αγορά εργασίας, ευαισθητοποίησης κοινότητας.
Ξενώνας Ψυχαργώς Β΄

σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας


Οι ασθενείς παρακολουθούνται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία από τους γιατρούς του Γ.Ν. «Γ. Χατζηκώστα».
Σκοπός των ξενώνων είναι: Η σταδιακή αποασυλοποίηση των χρόνιων αυτών ασθενών, η σταδιακή μείωση του μέσου χρόνου νοσηλείας στα ψυχιατρικά τμήματα κατά 25%, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών, η σταδιακή αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες και η ενσωμάτωση σε αυτές των ατόμων με ψυχική διαταραχή για την καταπολέμηση του στίγματος, η καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.
Στον Α΄ ξενώνα Ψυχαργώς οι ασθενείς καταρτίζονται και απασχολούνται στο κηροπλαστείο και στον Β΄ ξενώνα στην αργυροχρυσοχοϊα.
Επίσης στην ευθύνη των ξενώνων υπάρχουν δύο προστατευμένα διαμερίσματα που νοικιάζει το Νοσοκομείο μέσα στην πόλη, και έχουν την δυνατότητα φιλοξενίας τεσσάρων ατόμων το κάθε ένα.
Δ/νση: Παπανδρέου 2, Τ.Κ. 45444, Ιωάννινα
Τηλ.: 2651035261 Fax: 2651035297
Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Λειτουργεί καθημερινό εξωτερικό ιατρείο (Ε.Ι.) ενηλίκων, με προσυνεννόηση (πρωινές ώρες) με συμβουλευτικό, διαγνωστικό και θεραπευτικό χαρακτήρα.


Ειδικότερα στον τομέα της θεραπείας, πλην της φαρμακοθεραπείας, εφαρμόζεται ψυχοθεραπευτική προσέγγιση (ατομική, ομαδική, οικογενειακή).
Σημαντικός χρόνος αφιερώνεται στην θεωρητική και εμπειρική εκπαίδευση όλου του προσωπικού.
Στο παιδοψυχιατρικό τμήμα, λειτουργεί Ε.Ι. με συμβουλευτική κάλυψη στις παιδιατρικές κλινικές του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Δ/νση: Βαλαωρίτου 35, Τ.Κ. 45444 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651074227 & 2651038919, Fax: 2651035891