Πλήρης Τηλεφωνικός Κατάλογος


ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26513 66
ΤΗΕΛΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 111
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 436
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Εργαστήριο 434
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Διευθυντής-Διευθύντρια 521
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 523
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Γραμματεία 520
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες 425
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ 725
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 416
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 414
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Γραφείο ιατρών 316
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Γραμματεία 308, 311
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Υπέρηχοι 413
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Τεχνολόγοι, Χειριστές 415
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Μαστογράφος 647
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 538
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Γραφείο ιατρών 537
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Διευθυντής-Διευθύντρια 412
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 411
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Γραφείο ιατρών 417
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 430 και 551
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ Εργαστήριο 431
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 753
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ Γραφείο ιατρών 738
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες 750
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ Ενδοσκοπήσεις 751
ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 515
ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 519
ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Συνοδοί 518
ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Εξωτερικά ιατρεία 456
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ 475
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 741
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Γραμμή 1 718
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Γραμμή 2 725
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 801 και 814
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Γραμματεία 807
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Επιμελητές Α 805
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Επιμελητές Β 803
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Εφημερεύων Επιμελητής 806
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 795
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Γραφείο ιατρών 811
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Νοσηλευτές/τριες 797
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Συνοδοί 796
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ HOLTER 798
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Υπέρηχοι 800
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Τest κόπωσης 793
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Μονάδα Ο.Ε. 810
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Αιμοδυναμικό 670, 671 και 672
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Εξωτερικά ιατρεία 453 και 469
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 344 και 346
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 427
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Διευθυντής-Διευθύντρια 679
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Γραμματεία 598
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 565
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Γραμματεία 332
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 556
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Γραφείο ιατρών 559
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες 556
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Συνοδοί 555
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Υπέρηχοι 418 και 564
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Κολποσκόπηση 567
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Αίθουσα τοκετού 347
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Οικογενειακός προγραμματισμός 419 και 422
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Εξωτερικά ιατρεία 478, 496 και 568
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Ε.Ι. μαστού 473
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Μητρικός θηλασμός 553 και 554
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 437
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Γραμματεία 433
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Επιμελητές 432
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Ανοσολογικό/ορολογικό 426
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Διευθυντής-Διευθύντρια 457, 458 και 543
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 560
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γραφείο ιατρών 349, 545 και 549
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες 345 και 544
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 720
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 397
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες 400 και 401
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Εργαστήρια 404
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 420
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Γραφείο ιατρών 428
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΕΓ 410
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 399
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ Γραμματεία 394 και 395
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες 405
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ Γραφείο ιατρών 398 και 406
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ Υπερτασικό 443
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διευθυντής-Διευθύντρια 635
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τομεάρχης 633
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γραμματεία 636
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη Τακτικών Ε.Ι. 675
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες τακτικών 471
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη Εκτάκτων Ε.Ι. 468
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες έκτακτων 465
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γραμματεία έκτακτων 593 και 462
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διαλογή Τ.Ε.Π 464
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γραφείο λοιμώξεων 728
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γραφείο Εκπαίδευσης 728
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Νεκροθάλαμος 380
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 455
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ Γραφείο ιατρών 673
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ Γραμματεία 455
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 494
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 492
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Γραμματεία 493
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Γραφείο ιατρών 491
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες 492
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Συνοδοί 490
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Εξωτερικά ιατρεία 479 και 480
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 407
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 322
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Επιμελητές 497
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Γραφεία ιατρών 408
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες 495
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Κυστεοσκοπήσεις 409
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Υπέρηχοι 409
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Ουροδυναμικό εργαστήριο 452
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Εξωτερικά ιατρεία 429
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 547
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ Επιμελητές 506
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ Γραφείο ιατρών 501 και 503
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες 505
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ Εξωτερικά ιατρεία 714
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 756
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Αναπληρωτές Διευθυντές 755 και 758
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Εξωτερικά ιατρεία 476, 482 και 483
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Διαβητολογικό Ε.Ι. 475
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Α Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 765
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Α Γραφείο ιατρών 760 και 763
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Α Νοσηλευτές-Νοσηλεύτρεις 767
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Α Συνοδοί 766
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Α Παρασκευαστήριο 767
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Α Γραμματεία 759
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 774
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β Γραφείο ιατρών 779
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες 775
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β Συνοδοί 776
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 335
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ Ιατροί 336, 337, 338 και 339
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ Γραμματεία 340 και 341
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 785
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Αναπληρωτής Διευθυντής-Διευθύντρια 789
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Επιμελητές 787
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 780
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Γραφείο ιατρών 786
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες 780 και 781
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Γαλακτοκομείο 782
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Εξεταστήριο 783
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Εξωτερικά ιατρεία 438 και 440
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ - ΠΡΟΩΡΑ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 563
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ - ΠΡΟΩΡΑ Γραφείο ιατρών 540
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ - ΠΡΟΩΡΑ Εξωτερικά ιατρεία 441
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 747
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ Γραφείο ιατρών 745
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες 746 και 748
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ Αντιφυματικό 734
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 740
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Γραφείο ιατρών 736
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Διευθυντής-Διευθύντρια 705
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Γραμματεία 703
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Φαρμακοποιοί 706 και 707
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Βοηθοί φαρμακείου 708 και 709
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Αποθήκη 701
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑ 813
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Προϊσταμένη 539
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες 525 και 536
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Σηπτικό χειρουργείο 526
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Σηπτικό ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΟ 467
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Διευθυντής-Δειυθύντρια 513
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 500
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Γραφείο ιατρών 512 και 514
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες 510
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Συνοδοί 511
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Εξωτερικά ιατρεία 470 και 474
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Ιατρείο Μαστού 473
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Εξωτερικό ιατρείο 477
Ω.Ρ.Λ Διευθυντής-Δειυθύντρια 517
Ω.Ρ.Λ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 519
Ω.Ρ.Λ Γραφείο ιατρών 516
Ω.Ρ.Λ Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες 518
Ω.Ρ.Λ Εξωτερικό ιατρείο 442 και 499
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γραμματεία Διοικητή 831 και 832
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γραμματεία Επιστημονικού Συμβουλίου 832
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γραμματεία Διευθυντή/Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας 832
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Διευθυντής-Διευθύντρια 648
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Υποδ/ντης-Υποδ/ντρια 643
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 641
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Πρωτόκολλο 640
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ FAX 2651080642
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Φωτοτυπικό 487
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 595
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Ραντεβού 444
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Κάρτες 489 και 566
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Υποδοχή ΤΕΠ 593
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Διαχ/ση τροφίμων 388
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Διαιτολόγοι 389
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Μαγειρεία 386
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Τραπεζαρία 385 και 451
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 641
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Εργάτες 305
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Φύλακες-Θυρωροί 301
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Οδηγοί 300
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Συνεργείο καθαρισμού #6120
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Πληντήριο Σιδερωτήριο 382
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 447
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ FAX 80448
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Γραφείο 319 και 446
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Νοσήλεια 637 και 638
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Λίστα χειρουργείου 639
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Αρχείο φακέλων νοσηλείας 329
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Λογιστήριο 607, 608 και 609
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταμείο 604 και 605
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μισθοδοσία 628 και 629
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Προμήθειες 624, 625 και 627
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Παραγγελίες 645
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Διαχείριση υλικού 621 και 622
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αποθήκη υλικού 381 και 384
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αποθήκη γραφικής ύλης 596
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 616
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Υποστήριξη Χρηστών - Βλάβες 618 και 619
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Υποστήριξη Εφαρμογών 617
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Εργαστήριο - Δίκτυο και Ασφάλεια 390 και 615
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη 602
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γραφείο 1 601 και 603
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γραφείο 2 610, 611 και 612
ΓΡΑΔΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 439
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη Υποδ/νσης 669
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γραμματεία 100
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϊστάμενος-Προϊσταμένη Τεχνικού 664
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρολόγοι 309 και 327
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ψυκτικοί 392
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υδραυλικοί 326
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μηχανοτεχνίτες 528
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ξυλουργός 391
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Λεβητοστάσιο 376
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υποσταθμός Μ.Τ. 377
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϊστάμενο-Προϊσταμένη Βιοιατρικης Τεχνολογίας 665
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονικοί 312
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τεχνικός ασφαλείας 654
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ιατρός εργασίας 475
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ Φυσικοθεραπευτές 423
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ Κοινωνικοί λειτουργοί 313
ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 604
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 26510 74227
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ ΞΕΝΩΝΑΣ 26510 72291
ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 26510 30451
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 727
ΚΥΛΙΚΕΙΟ 302
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2132009176
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 466