Κατάσταση Μελών Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.):

  ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Σ.:  ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΟΥΣΑΦΙΡΗ, Δ/ντρια Τμήματος Μ.Ε.Θ.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.: -

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
  1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ, Δ/ντης Ωρλ/γίας
  2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΕΛΟΣ, ΕΑ' Γαστρεντερολογίας
  3. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ, ΕΒ' Καρδιολογίας Μ.Ε.Θ.
  4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΛΗΣ, Ειδικευόμενος Καρδιολογίας
  5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕ Βιοχημικών-Χημικών
  6. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΤΕ Ραδιολογίας
  7. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΤΕ Νοσηλευτών

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
  1. ΔΑΦΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Δ/ντρια Ακτινοδιαγνωστικής
  2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΗΣ, ΕΑ' Ωρλ/γιας
  3. -
  4. -
  5. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΣΧΟΥ, ΠΕ Βιοχημικών-Χημικών
  6. -
  7. ΝΤΙΑΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΤΕ Νοσηλευτών