Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

30/07/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου-Λαπαροσκοπικά/Συρραπτικά Είδη» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

28/07/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

22/07/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

22/07/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

16/07/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

07/07/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ COVID ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

30/06/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

30/06/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

25/06/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 82 ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

24/06/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

15/06/2021  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

09/06/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

07/06/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ/ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΤΑΚΤΙΚΏΝ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

07/06/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ XEIΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

04/06/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

01/06/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΧΩΡΟΥ (SURVEY METER) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

27/05/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα»

27/05/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα»

25/05/2021  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα»

20/05/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΤΕΠ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

20/05/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1ας) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

20/05/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

28/04/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»

22/04/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΠ

20/04/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

15/04/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ. Χατζηκώστα»

12/04/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

07/04/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 82 ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

02/04/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

23/03/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΓΑΖΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ. Χατζηκώστα»

23/03/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ ΚΑΙ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ COVID SARS-COV-2»

19/03/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ. Χατζηκώστα»

17/03/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CPV 33140000-3: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

10/03/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

08/03/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

05/03/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ XEΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ και ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ»

25/02/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (CPV 79132000-8)

25/02/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΤΝ»

23/02/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ XEΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ PIG TAIL ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)»

8/02/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ.Ν.Ι "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

2/02/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΙΝΤΕΟ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΩΤΟΡΥΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ

21/01/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

21/01/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

20/01/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ

20/01/2021  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

20/01/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

19/01/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

18/01/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

18/01/2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ

13/01/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CloudPACS/RIS

05/01/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

29/12/2020  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

08/12/2020  ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 82/20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

03/12/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ PACS/RIS

02/12/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

02/12/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ»

01/12/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜ 92/20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ – ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

01/12/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ-COVID ΤΟΥ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

23/11/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ - ΕΝΟΣ (1) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ -ΕΝΟΣ (1) ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ

18/11/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΔΥΟ (2) ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΤΡΟΛΕΪ – ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΘ

17/11/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ UPS ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

11/11/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

11/11/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

11/11/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

05/11/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

23/10/2020  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ 1.150 ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

22/10/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ 1.150 ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

22/10/2020  ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

21/10/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ

19/10/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ – ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

14/10/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΙΝΤΕΟ-ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟΥ (ERCP)

29/9/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ

25/9/2020  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

17/9/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

7/9/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»

7/9/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» & ΤΟΥ Κ.Ψ.Υ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4/9/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΤΝ»

3/9/2020  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ LEDS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

26/8/2020  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

25/8/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

24/8/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΙΤΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 64121000-0

20/8/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (CPV 24111900-4)

14/8/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

10/8/2020  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ α/α7 "ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ" ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 57/20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

07/8/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΩΡΛ-ΓΝΘ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

06/8/2020  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

04/8/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

31/7/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ

31/7/2020  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

24/7/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ - CPV 24111500-0

22/7/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

17/7/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι "Γ. Χατζηκώστα"

02/7/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

01/7/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

30/6/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

25/6/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

16/6/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΛΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν.Υ

15/6/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

12/6/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

11/6/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

11/6/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

11/6/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

05/6/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

29/5/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ CD/DVD

25/5/2020  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ BMS (Building Management System) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

25/5/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

25/5/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

21/5/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΒΙΝΤΕΟ - ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

20/5/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

18/5/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΟΡΩΝ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

15/5/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

14/5/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

14/5/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

13/5/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ–ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

24/4/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩN

16/4/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΤΝ

16/4/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ

16/4/2020  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2/4/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

26/3/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.

24/3/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

24/3/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

17/3/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

13/3/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ.

12/3/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.

12/3/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΔΡΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ.

12/3/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

11/3/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.

11/3/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

6/3/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ.

5/3/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

27/2/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

24/2/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.

24/2/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.

20/2/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ-ΓΥΑΛΙΝΟ).

20/2/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΈΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

20/2/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ.

20/2/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ.

12/2/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

5/2/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

27/1/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

24/1/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

15/1/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

9/1/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

9/1/2020  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

13/12/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

12/12/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.

5/12/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

26/11/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ.

22/11/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

21/11/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ.

18/11/2019  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΕΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 67/19.

18/11/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

12/11/2019  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

11/11/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ.

5/11/2019  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

5/11/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

4/11/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.

4/11/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

30/10/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

24/10/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

24/10/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

24/10/2019  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ.

18/10/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

18/10/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

8/10/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

4/10/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

2/10/2019  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

2/10/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

24/9/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

20/9/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.

20/9/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

19/9/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

17/9/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.

11/9/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ.

10/9/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

10/9/2019  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.

2/9/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

2/8/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

2/8/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ MODULAR UPS 25kW N+1.

1/8/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ.

31/7/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

26/7/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

15/7/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.

10/7/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

5/7/2019  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.

4/7/2019  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ.

26/6/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

21/6/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

13/6/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΙΩΤΗ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ.

13/6/2019  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ.

12/6/2019  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

11/6/2019  ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

7/6/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ.

4/6/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ.

4/6/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

4/6/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.

ΤΕΥΔ
31/5/2019  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

31/5/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ-ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

28/5/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

22/5/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

22/5/2019  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 27/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΤΟ (2) ΤΟURNIQUET.

21/5/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

20/5/2019  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

20/5/2019  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

17/5/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

16/5/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ.

16/5/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔYO XΕΙΡΟYΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ.

13/5/2019  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.

10/5/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

10/5/2019  Προμήθεια Εξοπλισμού και Ανταλλακτικών Πληροφορικής.

7/5/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.

6/5/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) MHXΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ CD/DVD.

17/4/2019  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ.

8/4/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

8/4/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS.

2/4/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

26/3/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ.

22/3/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

21/3/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ.

12/3/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ.

12/3/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.

5/3/2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

1/3/2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

1/3/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

26/2/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

22/2/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

15/2/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

15/2/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

12/2/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ.

11/2/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.

6/2/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΤΝ.

6/2/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.

5/2/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

1/2/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

1/2/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ.

28/1/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

25/1/2019  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

22/1/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

21/1/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ.

11/1/2019  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

31/12/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

21/12/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

21/12/2018  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

17/12/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

12/12/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

12/12/2018  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

7/12/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

5/12/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΖΥΓΩΝ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ.

5/12/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

5/12/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ.

19/11/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.

16/11/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.

12/11/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

5/11/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ.

30/10/2018  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

26/10/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.

23/10/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

22/10/2018  Παρατηρήσεις επί της 2ης Διαβούλευσης για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

22/10/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

18/10/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ.

8/10/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

8/10/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.

8/10/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΤΝ.

1/10/2018  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

25/9/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.

ΤΕΥΔ
21/9/2018  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ.

21/9/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ.

19/9/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΚΩΝ.

19/9/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ.

13/9/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

13/9/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ.

11/9/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ-ΓΥΑΛΙΝΟ).

10/9/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

7/9/2018  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

6/9/2018  ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.

6/9/2018  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.

4/9/2018  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

30/8/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

29/8/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

29/8/2018  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

20/8/2018  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

20/8/2018  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ.

9/8/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

2/8/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

31/7/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

27/7/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

26/7/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

24/7/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

23/7/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

23/7/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

16/7/2018  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.

11/7/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

5/7/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

5/7/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ–ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ.

4/7/2018  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ.

3/7/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

28/6/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ.

22/6/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΨΩΜΙΟΥ.

19/6/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

31/5/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

29/5/2018  YΛΙΚΑ–ΑΝTΑΛΛΑΚTΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ.

25/5/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΟΜΩΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ.

25/5/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.

25/5/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

23/5/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

18/5/2018  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

18/5/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

15/5/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

11/5/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

8/5/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

8/5/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

7/5/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

4/5/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.

4/5/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΤΝ.

4/5/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ.

3/5/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

27/4/2018  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

27/4/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

24/4/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

20/4/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

20/4/2018  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Μετρήσεις Τεσσάρων Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Μέσης Τάσης (Μ/Τ).

18/4/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

18/4/2018  ΚΛΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ.

18/4/2018  Μετρήσεις Τεσσάρων Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Μέσης Τάσης (Μ/Τ).

16/4/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

16/4/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.

13/4/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

11/4/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

3/4/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

28/3/2018  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

19/3/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

19/3/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

19/3/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

15/3/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ.

14/3/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ.

13/3/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

13/3/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

7/3/2018  ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.

7/3/2018  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΙ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ.

2/3/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

2/3/2018  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

28/2/2018  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΥΧΝΕΥΣΗΣ.

26/2/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

22/2/2018  EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

16/2/2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.

15/2/2018  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΑΝΥΧΝΕΥΣΗΣ.

14/2/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

13/2/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ.

13/2/2018  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ XΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.

9/2/2018  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.

8/2/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

7/2/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.

6/2/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

2/2/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

30/1/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

30/1/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ.

22/1/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.

22/1/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

19/1/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ.

19/1/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

18/1/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

16/1/2018  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

16/1/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ.

11/1/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

8/1/2018  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

19/12/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

18/12/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

13/12/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

12/12/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

8/12/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

8/12/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ.

8/12/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

5/12/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

4/12/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

29/11/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

29/11/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

29/11/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

29/11/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ.

24/11/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ.

22/11/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

22/11/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

22/11/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.

22/11/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΤΝ.

14/11/2017  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

10/11/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

10/11/2017  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

9/11/2017  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ..

8/11/2017  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

1/11/2017  Διευκρινίσεις σχετικά με την αριθμ.47/17 Διακήρυξη.

23/10/2017  Διευκρινίσεις σχετικά με την αριθμ. 48.17 Δ/ξη.

10/10/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ.

5/10/2017  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

5/10/2017  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

27/09/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ.

27/09/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

26/09/2017  ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

20/09/2017  ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ.

18/09/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

18/08/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

28/08/2017  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

24/08/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

23/08/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

23/08/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

21/08/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

21/08/2017  ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝHΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΜΤΝ.

26/07/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ.

26/07/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

21/07/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

18/07/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

17/07/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

06/07/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

05/07/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.

03/07/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

30/06/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

29/06/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

27/06/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

27/06/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ.

27/06/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ..

26/06/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ-ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ.

20/06/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

14/06/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

13/06/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ.

13/06/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΤΝ.

7/06/2017  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

7/06/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

2/06/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

31/05/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ.

31/05/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

29/05/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

25/05/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

24/05/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

23/05/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

18/05/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

17/05/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

16/05/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ -FISTOULA

12/05/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

11/05/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ.

11/05/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ.

8/05/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

5/05/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

3/05/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΧΕΙΡΟΡΓΕΙΟΥ.

2/05/2017  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

28/04/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

27/04/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

25/04/2017  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.

24/04/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

19/04/2017  Διευκρινήσεις σχετικά με τις αριθμ. 21/17 και 25/17 Δ/ξεις.

13/04/2017  Διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου έργου Καθαριότητας όλων των χώρων του Νοσοκομείου.

12/04/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

11/04/2017  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 11/17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

7/04/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

7/04/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΣΕΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

7/04/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ.

5/04/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

5/04/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

3/04/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

3/04/2017  2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ.

3/04/2017  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.

31/03/2017  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

31/03/2017  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ.

30/03/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

28/03/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ.

23/03/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

21/03/2017  ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

20/03/2017  ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ-ΓΥΑΛΙΝΟ)

15/03/2017  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

14/03/2017  Προμήθεια Ραμμάτων για την λειτουργία των Εκτάκτων Εξωτερικών Ιατρείων.

13/03/2017  Προμήθεια άκρως απαραίτητων ειδών υγειονομικού υλικού για τμήματα του Νοσοκομείου.

07/03/2017  Προμήθεια άκρως απαραίτητων ειδών επιδεσμικού υλικού.

07/03/2017  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

02/03/2017  Προμήθεια άκρως απαραίτητων ειδών υγειονομικού υλικού για τμήματα του Νοσοκομείου.

24/02/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ.

23/02/2017  Προμήθεια άκρως απαραίτητου EIΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ για τα τμήματα του Νοσοκομείου.

23/02/2017  Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

20/02/2017  Προμήθεια άκρως απαραίτητων ειδών υγειονομικού υλικού για το Χειρουργείο του Νοσοκομείου.

17/02/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» (CPV (39831200-8)

17/02/2017  Aπόφαση για ματαίωση του διαγωνισμού της διαχειριστικής ικανότητας.

15/02/2017  Προμήθεια άκρως απαραίτητου ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τα τμήματα του Νοσοκομείου.

13/02/2017  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNAΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1429:2008.

10/02/2017  Προμήθεια άκρως απαραίτητων ειδών υγειονομικού υλικού για το Νοσοκομείο.

07/02/2017  Προμήθεια άκρως απαραίτητων ειδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων του Νοσοκομείου.

07/02/2017  Προμήθεια άκρως απαραίτητων ειδών υγειονομικού υλικού για το Χειρουργείο του Νοσοκομείου.

06/02/2017  Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών με την διαδικαζία της απευθείας ανάθεσης για ηην προμήθεια άκρως απαραίτητων ειδών Eπιδεσμικού υλικού.

06/02/2017  Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών με την διαδικαζία της απευθείας ανάθεσης για ηην προμήθεια άκρως απαραίτητων ειδών Eπιδεσμικού υλικού

03/02/2017  ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

01/02/2017  ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΟΡΩΝ) & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.

31/01/2017  Έγκριση Κατάθεσης προσφοράς για την Προμήθεια Ραμμάτων για την λειτουργία των Εκτάκτων Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου με συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

27/01/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ-ΓΥΑΛΙΝΟ) «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ» ΠΠΥΥ 2014.

25/01/2017  ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

23/01/2017  ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

24/01/2017  ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

20/01/2017  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

20/01/2017  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

17/01/2017  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ-ΓΥΑΛΙΝΟ) «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ».

27/01/2017  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ) ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ+ΜΕΑ+ΑΕΑ)-ΕΑΥΜ.

16/01/2017  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ".

16/01/2017  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ'

09/01/2017  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΗΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

05/01/2017  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

03/01/2017  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

03/01/2017  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

22/12/2016  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΕΝΤ.

22/12/2016  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΑΝΤΙΩΝ 5ος MINI MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.

21/12/2016  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ.

20/12/2016  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ.

19/12/2016  Περαιτέρω διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμ. Διακ. 85/16 για την προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ λόγω άσκησης ένστασης.

15/12/2016  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ.

12/12/2016  Διενέργεια Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου Έργου Καθαριότητας όλων των χώρων του Νοσοκομείου, για τρεις (3) μήνες.

09/12/2016  Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα “Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του ΓΝΙ «Γ. Χατζηκώστα»“.

07/12/2016  Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια άκρως απαραίτητων ειδών υγειονομικού υλικού για το Χειρουργείο του Νοσοκομείου.

07/12/2016  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ».

06/12/2016  Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρού οξυγόνου.

05/12/2016  Διακήρυξη αριθμό. 83/16 επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών αεριών.

05/12/2016  Κατάθεση προσφορών για την παρακολούθηση & τον εργαστηριακό έλεγχο λυμάτων του συστήματος βιολογικού καθαρισμού του νοσοκομείου.

02/12/2016  Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια άκρως απαραίτητου ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τα τμήματα του Νοσοκομείου.

02/12/2016  ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. 79.16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

02/12/2016  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

25/11/2016  Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου Έργου Καθαριότητας όλων των χώρων του Νοσοκομείου, για ένα (1) μήνα, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού έως 73.554,11€ με ΦΠΑ (CPV 90911200-8), ΚΑΕ 0419.01

22/11/2016  Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ραμμάτων για το Χειρουργείο.

22/11/2016  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚ ΑΡΙΘΜ:75/16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ–ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝΙΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ-ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 720 GR-750GR ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GAMBRO ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ.

21/11/2016  Διακήρυξη αρiθμ. 79/16 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών αερίων-(CPV 24111500-0).

18/11/2016  Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια άκρως απαραίτητων υλικών του ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Νοσοκομείου.

18/11/2016  Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια άκρως απαραίτητων υλικών του ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Νοσοκομείου.

17/11/2016  Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια άκρως απαραίτητων ειδών ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ για το τμήμα των ΝΕΟΓΝΩΝ και του ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ του Νοσοκομείου.


Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών, ειδών άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 21-11-2016 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 π.μ.
Προσοχή: Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.
1.ΑΙΤΗΜΑ 2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
16/11/2016  Διενέργεια Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».

16/11/2016  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ–ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝΙΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ - ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 750GR ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GAMBRO ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ».

16/11/2016 Συνοπτικός διαγωνισμός με θέμα: "Προμήθεια ενδοφακών".


Το Νοσοκομείο μας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ, με προϋπολογισμό 53.806,0 € με ΦΠΑ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16/11/2016 Συνοπτικός διαγωνισμός με θέμα: "Προμήθεια ενδοστεφανιαίων προθέσεων και μπαλονιών".


Το Νοσοκομείο μας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ, με προϋπολογισμό 51.873,8 € με ΦΠΑ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16/11/2016 Συνοπτικός διαγωνισμός με θέμα: "Προμήθεια ενδοστεφανιαίων προθέσεων και μπαλονιών".


Το Νοσοκομείο μας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ, με προϋπολογισμό 51.873,8 € με ΦΠΑ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16/11/2016 Συνοπτικός διαγωνισμός με θέμα: "Προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού".


Το Νοσοκομείο μας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, με προϋπολογισμό 51.700,0 € με ΦΠΑ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16/11/2016 Συνοπτικός διαγωνισμός με θέμα: "Προμήθεια περιτοναϊκών διαλυμάτων και εξαρτημάτων".


Το Νοσοκομέιο μας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια περιτοναϊκών διαλυμάτων και εξαρτημάτων, με προϋπολογισμό € 52.814,47 με ΦΠΑ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16/11/2016 Διακήρυξη αρiθμ. 77/16 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών αιμοδοσίας - (CPV 33141500-5).