Διακήρυξη ανοιχτού (κάτω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανεύρεσης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»