Τελευταία Νέα

23/09/2016 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Μ.Ε.Θ ΤΟΥ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ « Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 2016-2017.


Μετά από συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής στις 23-09-2016, η οποία ορίστηκε με το με αριθμ. πρωτ. 13685/19-9-2016 έγγραφο του Διοικητή του Γ.Ν.Ι «Γ.Χατζηκώστα» και απαρτίζεται από τους:
- Κάσσαρη Σωτηρία, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ του Νοσοκομείου
- Βαρδή Όλγα, ΤΕ Νοσηλευτριών-Τομεάρχη Εργαστηριακού Τομέα του Νοσοκομείου
- Κατσουλίδη Παναγιώτη, ΤΕ Νοσηλευτών-Υπεύθυνο Χειρ/κής ειδικότητας του Νοσοκομείου
εκδίδεται ο τελικός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων καταρτιζομένων, που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στο Δ.Ι.Ε.Κ Βοηθών Νοσηλευτών, ειδικότητας Μ.Ε.Θ, του Γ.Ν.Ι « Γ.Χατζηκώστα» με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το Α΄ και Γ΄ χειμερινό εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2016-2017. Η υποψήφια καταρτιζόμενη για το Α΄χειμερινό εξάμηνο 2016-2017, Βλάχου Ελευθερία του Ευαγγέλου, απορρίπτεται λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών καθώς και η Τζίμα Μαρία του Χρήστου η οποία διεγράφη από τον πίνακα μοριοδότησης κατόπιν αιτήσεώς της.
1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2.ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 3.ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
19/09/2016 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Μ.Ε.Θ ΤΟΥ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ « Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 2016-2017.


Μετά από συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής στις 19-09-2016, η οποία ορίστηκε με το με αριθμ. πρωτ. 13685/19-9-2016 έγγραφο του Διοικητή του Γ.Ν.Ι «Γ.Χατζηκώστα» και απαρτίζεται από τους: Κάσσαρη Σωτηρία, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ του Νοσοκομείου Βαρδή Όλγα, ΤΕ Νοσηλευτριών-Τομεάρχη Εργαστηριακού Τομέα του Νοσοκομείου Κατσουλίδη Παναγιώτη, ΤΕ Νοσηλευτών-Υπεύθυνο Χειρ/κής ειδικότητας του Νοσοκομείου εκδίδεται ο πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων καταρτιζομένων, που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στο Δ.Ι.Ε.Κ Βοηθών Νοσηλευτών, ειδικότητας Μ.Ε.Θ, του Γ.Ν.Ι « Γ.Χατζηκώστα» με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το Α΄και Γ΄χειμερινό εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2016-2017.
1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2.Α ΕΞΑΜΗΝΟ 3.Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
28/07/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015.

30/07/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.


Έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία ΔΙΑΔΟΣΙΣ, με την οποία το επιστημονικό προσωπικό του νοσοκομείου μας μπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα επιστημονικά άρθρα που καλύπτονται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link). Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στην Υπηρεσία Καταλόγου του Νοσοκομείου, προκειμένου να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην υπηρεσία ΔΙΑΔΟΣΙΣ μπορούν να κατεβάσουν από εδώ το αρχείο με τις οδηγίες.
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ