Απασχόληση - Θέσεις εργασίας

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος
13/03/2023 Προκήρυξη 5 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γ.Ν.Ι «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσβαση σε σχετικό αρχείο

10/10/2022 Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας αναισθησιολογίας του κλάδου ΕΣΥ για το Γ.Ν.Ι «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσβαση σε σχετικό αρχείο

17/09/2021 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γ.Ν.Ι «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσβαση σε σχετικό αρχείο

12/02/2021 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γ.Ν.Ι «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσβαση σε σχετικό αρχείο

22/09/2020 Προκήρυξη θέσης ειδικευόμενου ιατρού του κλάλου ΕΣΥ για το Γ.Ν.Ι «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσβαση σε σχετικό αρχείο

12/02/2020 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσβαση σε σχετικό αρχείο
ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Πρόσβαση σε σχετικό αρχείο
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (1) Πρόσβαση σε σχετικό αρχείο
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (2) Πρόσβαση σε σχετικό αρχείο

24/04/2017 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσβαση σε σχετικό αρχείο