Συμβούλια Κρίσης

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία
Πίνακας τελικής επιλογής για την θέση Επιμελητή Β΄ειδικότητας Χειρουργικής Πίνακας τελικής επιλογής για θέση Επιμελητή Β΄Χειρουργικής.

Δείτε τον πίνακα εδώ:Πρόσβαση σε σχετικό αρχείοpdf

22-11-2023
Πίνακας τελικής βαθμολογίας για την θέση Επιμελητή Β΄ειδικότητας Χειρουργικής Πίνακας τελικής βαθμολογίας για μια (1) θέση Επιμελητή Β΄ειδικότητας Χειρουργικής.

Δείτε τον πίνακα εδώ:Πρόσβαση σε σχετικό αρχείοpdf

21-11-2023
Πίνακας τελικής επιλογής για την θέση Επιμελητή Β΄ειδικότητας Νευρολογίας Πίνακας τελικής επιλογής για θέση Επιμελητή Β΄ειδικότητας Νευρολογίας.

Δείτε τον πίνακα εδώ:Πρόσβαση σε σχετικό αρχείοpdf

19-10-2023
Πίνακας τελικής βαθμολογίας για μία (1) θέση Επιμελητών Β΄ειδικότητας Νευρολογίας Πίνακας τελικής βαθμολογίας για θέση Επιμελητών Β΄ειδικότητας Νευρολογίας.

Δείτε τον πίνακα εδώ:Πρόσβαση σε σχετικό αρχείοpdf

16-10-2023
Πίνακας τελικής επιλογής για μία (1) θέση Επιμελητών Β΄ειδικότητας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Πίνακας τελικής επιλογής για θέση Επιμελητών Β΄ειδικότητας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.

Δείτε τον πίνακα εδώ:Πρόσβαση σε σχετικό αρχείοpdf

04-10-2023
Τελικός πίνακας υποψηφίων για μία (1) θέση επιμελητή Β΄ ειδικότητας Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Τελικός πίνακας υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης θέση επιμελητή Β΄ ειδικότητας Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας για την προκήρυξη με Αρ.Πρωτ. 3875/13-03-2023.

Δείτε τον πίνακα εδώ:Πρόσβαση σε σχετικό αρχείοpdf

03-10-2023
Πίνακας τελικής επιλογής για μία (1) θέση επιμελητή Β΄ ειδικότητας Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας (ΤΕΠ) Πίνακας τελικής επιλογής για θέση Επιμελητή Β΄ειδικότητας Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας (ΤΕΠ)

Δείτε τον πίνακα εδώ:Πρόσβαση σε σχετικό αρχείοpdf

26-09-2023
Τελικός πίνακας υποψηφίων για μία (1) θέση επιμελητή Β΄ ειδικότητας Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας Τελικός πίνακας υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης θέση επιμελητή Β΄ ειδικότητας Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας για την προκήρυξη με Αρ.Πρωτ. 3875/13-03-2023

Δείτε τον πίνακα εδώ:Πρόσβαση σε σχετικό αρχείοpdf

22-09-2023
Πίνακας τελικής επιλογής υποψηφίου για μία (1) θέση επιμελητή Β΄ ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας Πίνακας τελικής επιλογής για την θέση Επιμελητών Β' για την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ:Πρόσβαση σε σχετικό αρχείοpdf

21-09-2023
Τελικός πίνακας υποψηφίων για μία (1) θέση επιμελητή Β΄ ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας. Τελικός πίνακας υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης θέση επιμελητή Β΄ ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας για την προκήρυξη με Αρ.Πρωτ. 3875/13-03-2023.

Δείτε τον πίνακα εδώ:Πρόσβαση σε σχετικό αρχείοxlsx Πρόσβαση σε σχετικό αρχείοpdf

14-09-2023