Επισκέψεις σε απογευματινά ιατρεία


Οι επισκεψείς στα απογευματινά ιατρεία πραγματοποιούνται τις μονές ημέρες του μήνα κατόπιν ραντεβού.

Ιατρός Ιατρείο Ημέρα/ες επίσκεψης
Βαρδάκας Δημήτριος Ορθοπεδικό Τετάρτη
Γραμμενιάτης Βασίλειος Παιδοπνευμονολογικό και Παιδο-αλλεργιολογικό Τετάρτη
Ευστρατίου Μαρκέλλα Οδοντίατρος Δευτέρα
Ζαγαλίκη Αναστασία Γυναικολογικό Δευτέρα
Κήττας Απόστολος Πνευμονολογικό Τετάρτη
Κορκόντζελος Ιωάννης Μαιευτικό Δευτέρα και Τετάρτη
Κοσμάς Ιωάννης Μαιευτικό Τετάρτη
Κούλας Σπυρίδων Χειρουργικό και Ιατρείο Μαστού Τετάρτη
Κούτης Ευάγγελος Ω.Ρ.Λ. Παρασκευή
Πατρικάκος Γεώργιος Ω.Ρ.Λ. Δευτέρα και Τετάρτη
Τσίντα Αφροδίτη Νεφρολογικό Τετάρτη
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αρκουμάνη Ελισσάβετ Αξονικός & Μαγνητικός Τομογράφος Μονές ημέρες
Γκλαντζούνη Αναστασία Αξονικός & Μαγνητικός Τομογράφος Μονές ημέρες
Μητσέλος Ιωάννης Γαστρεντερολογικό Τετάρτη
Πασσάς Γεώργιος Αξονικός & Μαγνητικός Τομογράφος Μονές ημέρες
Τσάγγου Βασιλική Αξονικός & Μαγνητικός Τομογράφος Μονές ημέρες
Χάιδου Αλεξάνδρα Υπέρηχοι - TRIPLEX Μονές ημέρες