«Λειτουργία Τμήματος COVID-19 στο Πολυδύναμο Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"»

Λογότυπο ΕΣΠΑ

Τίτλος

ΠΡΑΞΗ: «Λειτουργία Τμήματος COVID-19 στο Πολυδύναμο Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"»(MIS) 5075075

Φορέας Υλοποίησης

Γ.Ν. Ιωαννίνων "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"

Προϋπολογισμός

1.085.530,44 €

Διαρθρωτικό Ταμείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Περιγραφή

Λειτουργία τμήματος COVID-19 στο Πολυδύναμο Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».

Στόχοι

Αντιμετώπιση περιστατικών της νόσου COVID-19.

Αποτελέσματα

Διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού. Εξυπηρέτηση των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο, που δεν αφορά σε λοίμωξη του αναπνευστικού, από τις υπόλοιπες δομές υγείας της Περιφέρειας.

EC logo